آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی
آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی
دیتا پروژکتور و پرینتر

توضیحات آگهی

در صورت سالم بودن ویدیو پروژکتور بعد از تست فنی خریدار ۳ عدد هستم